E în engleză măcar ? Coperta pare să fie în altă limbă