Quote Originally Posted by ingerulol View Post
Unii nu au prins deloc , iar altii au cate una din fiecare )
Precomanda la PS5 a fost disponibila aproape o zi intreaga la noi, nu a disparut in minute ca in restul lumii. Doar cine n-a dorit n-a prins.