I 11:31:14 User Specified L0 Data Zone Capacity: 1.913.760
Vezi ca ai setat din soft de unde sa inceapa layerul 2, du-te si da-i acolo pe default si ar trebui sa mearga.