Conversation Between Clau23 and andreiaka

2 Visitor Messages

  1. Haide ia-mi si maneta la 100 lei sau un joc : Resistance Fall of Man .... 150 lei cu maneta si joc... sau 50 lei doar jocu....
    Astept raspuns
  2. Frate mai esti interesat de maneta mea ?
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2